napisali o nas

Trwa projekt "Młodzież ma wpływ" aktywizujący starachowicką młodzież

26.07.2013

http://www.starachowice.eu

 

W Starachowicach młodzież regularnie spotyka się z Małgorzatą Szlęzak - Zastępcą Prezydenta Miasta. Efektem tych wspólnych działań jest prowadzenie przez młodych konsultacji dla młodzieży, zaś Gmina przygotowuje ze swej strony konsultacje społeczne w których, w myśl założenia projektu weźmie udział młodzież, wypracowując i składając własny wniosek do projektu budżetu na 2014 rok.  Młodzież ma wiele pomysłów a jednym z nich jest powołanie Rzecznika Młodzieży. Wspólne działania młodzieży i władz Gminy wspiera pani Urszula Herbich - animator i coach z ramienia Fundacji Civis Polonus oraz wolontariusze z młodzieżowych starachowickich stowarzyszeń: JES Starachowice i Projekt Starachowice.. ...więcej

 

 

Konsultacje społeczne w sprawie Młodzieżowej Rady Miasta Stąporkowa

18.06.2013

www.staporkow.pl

 

Ogloszenie o konsultacjach organizowanych przez Burmistrz Staporkowa - przykład zrozumiałych dokumentów i otwarcia na pomysły mieszkańców. Konsultacje miały na celu wypracowanie optymalnych rozwiązań dotyczących działalności młodzieżowych radnych w strukturach MRM Stąporków oraz ewentualnego rozszerzenia zapisów uwzględniających udział młodzieży zamieszkałej/zameldowanej na terenie Gminy Stąporków, a uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych poza Gminą, jak również studentów do 25 rż. ...więcej

Szkoła Podstawowa w Parszowie planuje działania w projekcie

03.09.2013

http://spparszow.edupage.org

 

Jasna informacja dostępna dla wszystkich o spotkaniach, planach i zadaniach, jakich podjęła się szkoła w ramach projektu oraz zorganizowanie demokratycznych  wyborów opiekunów samorządu uczniowskiego przez uczniów - to lubimy! Trzymamy kciuki za opiekunki samorządu uczniowskiego - p. Małgorztę Banaś i p. Edytę Mizurę oraz ich podopiecznych. Zapraszamy do sprawdzenia ich 'Opisu działań wynikających z projektu: ,,Młodzież ma wpływ”' ...więcej

 

Burmistrz Stąporkowa mówi o projekcie i pracy z młodzieżą

24.05.2013

www.staporkow.pl

 

Burmistrz Dorota Łukomska mówi o grupie tworzącej młodzieżową radę:  To energia, to kreatywność, to siła, to działanie, taki motor. Wierzę, że ci młodzi ludzie staną się animatorami promowania postaw społecznych pokazujących, że każdy ma wpływ na to co dzieje się na terenie jego gminy, że samo narzekanie nic nie zmieni, że warto dzielić się pomysłami, szukać sposobów na zmianę rzeczywistości, jeśli nam ona nie pasuje – wyjaśnia burmistrz. – To także doskonałe wzmocnienie w młodych ludziach poczucia tożsamości, przynależności, poczucia własnej wartości poprzez doświadczanie mocy sprawczej podejmowanych działań, aktywnego uczestnictwa w życiu publicznych, zaangażowanym, przez co jest też skuteczną profilaktyką – dodaje. ...więcej

Młodzi mają głos! - zobacz film

06.08.2013

http://www.decydujmyrazem.pl

 

Dumni jesteśmy bo pomagaliśmy tworzyć Młodzieżową Radę Gminy w Płużnicy, której funkcjonowanie jest wielkim sukcesem i dodowem, że można efektywnie angażować młodzież we współdecydowanie o sprawach gminy. Filmik, w ktorym wystepuje też wice prezeska Fundacji Civis Polonus Joanna Pietrasik, jest o tym, że 'w niewielkiej gminie Płużnica (woj. kujawsko-pomorskie) do stworzenia spójnej wizji rozwoju opisanej w strategii zaproszono m.in. młodzież, dając jej możliwość uczestniczenia w kilku typach działań. Posłużono się sprawdzonymi metodami, dostosowanymi do lokalnych warunków i wymagań. Dodatkowo uznano, że udział w procesie może być doskonałą praktyczną nauką dla młodych – przyszłych radnych, działaczy NGO, pracowników, a także wszystkich pozostałych mieszkańców.' Zachęcamy do obejrzenia filmiku: ...link

O młodzieżowych radach gmin na XII spotkaniu w Marózie

03.06.2013, Witryna Wiejska

ww.org.pl

 

Czy młodzi mogą zabierać głos w sprawach publicznych? Jak budować Młodzieżowe Rady Gmin? Jakie są niezbędne warunki do ich powoływania? – Między innymi na takie pytania starali się w Marózie znaleźć odpowiedź uczestnicy warsztatów prowadzonych przez zespół Fundacji Civis Polonus. Sprawdzcie odpowiedzi na video. ...więcej

Młodzi doradcy burmistrz Staporkowa zaczynają swoją działalność

18.03.2013

www.staporkow.pl

 

Ciekawa relacja z konferencji inaugurującej projekt: Stoję na stanowisku, że młodzieżowe rady mają funkcjonować jako ciała doradcze i mieć swój aktywny udział w procesie podejmowania decyzji, co da im poczucie mocy sprawczej, ale też nie pozostanie bez wpływy na poziom ich kompetencji społecznych, które są przecież tak bardzo pożądane na każdym etapie dorosłego życia – mówiła podczas panelu dyskusyjnego burmistrz Dorota Łukomska, co wywołało wielki aplauz nie tylko u młodzieży, która odczuła wsparcie i zrozumienie dla ich potrzeb, ale też od prelegentów, którzy właśnie takie kierunki działań wskazywali za najbardziej pożądane. ...więcej