napisali o nas

Warsztaty dla młodzieży „WARTO DZIAŁAĆ”

10.12.2013

www.adamow.eu

 

Na warsztatach podczas „karuzeli flipchartów” uczniowie wypisywali jakie cechy powinien mieć młodzieżowy radny, jaki powinien być opiekun MGR, jakie korzyści i czego mogą się nauczyć działając w młodzieżowej radzie oraz w jakich innych formach mogą angażować się na rzecz środowiska lokalnego.

 

Warsztaty w Adamowie prowadziła Ania Śledzińska z Fundacji Civis Polonus. Ostatnim zadaniem uczniów było opisanie Młodzieżowej Rady Gminy w formie metafory. Oto kilka z nich: MGR jest jak „ptak” ponieważ jest wolna na nowe pomysły, jest jak „słońce”, które rozświetla szarą rzeczywistość mieszkańców gminy. ...więcej 

 

Demokratyczne wybory opiekuna SU w SP w Praszowie

30.06.2013

http://spparszow.edupage.org

 

W dniu 24 czerwca 2013r. w SP w Praszowie odbyły się pierwsze demokratyczne wybory na nowego opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Na trzeciej godzinie lekcyjnej uczniowie oraz nauczyciele zebrali się na holu głównym, by rozstrzygnąć, kto stanie się ich opiekunem w nowym roku szkolnym 2013/2014.

 

Po krótkim przedstawieniu się wszystkich kandydatów, uczniowie przeszli do głosowania. Mieli specjalnie przygotowane do tego karty z nazwiskami nauczycieli, którzy uczą w naszej szkole. Wszystkie głosy szybko trafiły do wyborczej urny. Po przeliczeniu okazało się, że najwięcej głosów zebrała pani Małgorzata Banaś, która będzie sprawowała opiekę nad nowym Samorządem Uczniowskim powołanym w podobnych, demokratycznych wyborach we wrześniu. ...więcej

 

Uczniowie z adamowskiej podstawówki debatowali o regulaminach

23.01.2014

www.adamow.pl

 

W podstawówce dzieci też mogą i potrafią debatować :) Pomysły z debaty szkolnej w SP w Adamowie: na przerwach warto, było by wywieszać arkusze z treścią obowiązujących regulaminów, na których uczniowie mogliby dopisywać swoje pomysły co warto w nich zmienić. "Uważam, że najciekawszym pomysłem, który został przyjęty do realizacji jest napisanie części statutu szkoły dotyczącej spraw uczniów m. in. praw i obowiązków, oceniania - językiem dzieci. Ustalono, że dzięki takiej inicjatywie statut będzie dla uczniów zrozumiałym dokumentem, który będą znać i przestrzegać" - pisze Anna Polak, opiekunka SU. ...więcej 

Goldsmith College dzieli się doświadczeniem

Wydanie 1, nr 2 (wiosna/lato 2013)

www.gold.ac.uk/ 
STaCS Research Newsletter Issue 1 No 2 (Spring/Summer 2013)

 

Nasi partnerzy z Uniwersytetu Londyńskiego piszą w biuletynie Wydziału Nauk Społecznych, Teraupetycznych i Badań nad Społecznością (STACS) o swoim naszej wzajemnej wymianie doświadczeń w ramach projektu "Młodzież ma wpływ". Szczegolnie interesujące jest dla nas ich doświadczenie z realiacji programu "Młody Burmistrz" (Young Meyor) http://mlodziezmawplyw.org.pl/dobre-praktyki ...newsletter STACS

 

Podsumowanie projektu w Wąchocku

12.03.2014

www.wachock.pl

 

Było wzruszająco. Dziękujemy za to spotkanie i za fantastyczną współpracę!

 

W spotkaniu podsumowującym projekt "Młodzież ma wpływ" w Gimnazjum Publicznym w Wąchocku, uczestniczyły reprezentacje samorządów uczniowskich wraz z opiekunami ze wszystkich szkół z terenu gminy, zastępca burmistrza Sebastian Staniszewski oraz Joanna Michnicka opiekująca się gminą z ramienia Fundacji Civis Polonus.  ...więcej 

 

PROM i nasz projekt

18.08.2013

http://prom.info.pl/ NEWSLETTER 1/2013 sierpień 2013

 

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych (PROM) wydała swój pierwszy newsletter a w nim na str. 4 przedstawia projekt "Młodzież ma wpływ". Kuba Radzewicz, przewodniczący PROM jest rownież zaangażowany w realizację projektu, dzieli się swoim doświadczeniem i inspiruje uczestników konferencji i szkoleń organizowanych w ramach projektu.   ...więcej

Kolejna kadencja Młodzieżowej Rady Miasta w Wąchocku

17.02.2014

www.wachock.pl

 

Cieszymy się, że Młodzieżowa Rada Miasta Wąchock się rozwija - to już druga kadencja i tym razem chętnych do działania było więcej niż 2 lata temu, pomógł w tym projekt "Modzież ma wpływ".


Przy okazji zaprzysiężenia Gmina Wąchock na swoim portalu przypomniała statutowe cele młodzieżowej rady. Trzymamy kciuki za dalszy rozwój!
  ...więcej 

 

Lekcje o Młodzieżowej Radzie w szkole podstawowej w Wielkiej Wsi

23.06.2013

www.spwielkawies.eu

 

Przedstawiciele Młodzieżowej Rady Gminy Wąchock, Ania Podzielna i Piotr Nowak przeprowadzili lekcje nt Młodzieżowej Rady Gminy w Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi. Uczniowie dowiedzieli się co to jest Młodzieżowa Rada Gminy i poznali zasady jej funkcjonowania. Dodatkowo, mieli okazję zastanowić się nad tym, co chcieliby zmienić w swojej najbliższej okolicy, w szkole i miejscowości. Uczniowie podawali wiele ciekawych rozwiązań, które mogą stać się inspiracją do zmian na lepsze.

 

Lekcje były prowadzone w oparciu o scenariusze przygotowane przez Fundację Civis Polonus http://mlodziezmawplyw.org.pl/scenariusze-lekcji To, że lekcje podobały się dzieciom widać na zdjęciach pod artykułem na stronie szkoły ...więcej

Zdjęcia ze spotkania z londyńczykami w Wąchocku

30.10.2013

www.wachock.pl

 

Zdjęcia mówią same za siebie - widać, że uczestnicy projektu "Młodzież ma wpływ" z sześciu gmin oraz goście z Londynu są zadowoleni :)  Dziękujemy wszystkim obecnym za motywującą atmosferę i zaangażowanie, a gospodarzom z Wąchocka za przemiłe przyjęcie nas. 

 

Zapraszamy do oglądania galerii zdjęć    ...więcej 

 

Działają wspólnie, by zaktywizowac środowisko - Starachowice i Wąchock

21.08.2013

www.tygodnik.net.pl

 

Młodzi ludzie nie spoczywają na laurach i nawet w wakacje ostro pracują, by realizować kolejne zadania w ramach projektu "Młodzież ma wpływ".

 

- W naszym mieście dzieje się dużo wspaniałych rzeczy, młodzi ludzie są aktywni, tylko nikt nie wie o tych działaniach, zanim mają one miejsce. Dowiadujemy się o nich dopiero po fakcie - mówi Anna Podzielna, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku. ...więcej

 

 

Podsumowanie I kadencji Młodzieżowej Rady z Wąchocka

21.12.2013

www.wachock.pl

 

Jak sami napisali w podsumowaniu: "Podczas tych dwóch lat 13 młodych osób pokazało jak ważną rolę odgrywa młodzież w społeczeństwie, jak ważne dla nas jest wsparcie ze strony dorosłych oraz jak wielki potencjał drzemie w młodzieży, kiedy pozwoli się im działać.

 

Najważniejszą rolą Młodzieżowej Rady jest konsultowanie z rówieśnikami oraz Władzą planów, które dotyczą młodzieży, z czego mamy nadzieje udało nam się wywiązać. Na zakończenie można śmiało stwierdzić, że jako jedna z nielicznych młodzieżowych rad w Polsce podczas pierwszej kadencji z „uczącej się od innych” stała się „uczącą innych”. Trzymamy kciuki za kolejną kadencję."  ...więcej 

 

Chcą wziąć swój los we własne ręce - MRG Wąchock

23.06.2013

www.starachowicka.pl

 

Przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku z nauczycielami, opiekującymi się samorządami szkolnymi w gminie, wzięli udział w szkoleniu, inaugurującym projekt "Młodzież ma wpływ", jakie odbyło się w Falentach koło Warszawy.

 

- Mamy nadzieję, że poprzez realizację projektu uda nam się zaangażować młodzież w działalność obywatelską i współdecydowanie o tym, co się dzieje w naszej małej ojczyźnie - powiedziała Gazecie Starachowickiej Anna Podzielna, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku. ...więcej

 

Refleksje z Gminy Adamów po zakończeniu projektu

15.03.2014

www.adamow.eu

 

Na portalu gminy czytamy, że: "Można powiedzieć, że projekt to tylko początek, który zainspirował młodych ludzi do działania, do podejmowania inicjatyw w szkole i gminie. W naszej gminie młodzi radni dopiero, co rozpoczęli swoją kadencję więc dwie zorganizowane debaty to przedsmak ich praktykowania obywatelstwa w działaniu.

 

Na konferencji Dominka Nowicka i Basia Madoń opowiedziały o dotychczasowych działaniach Młodzieżowej Rady Gminy Adamów. Jak podkreśliły ważnym aspektem tej działalności ma być integracja młodzieży w gminie oraz nawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy szkołami."  ...więcej 

 

 

 

Połknęli samorządowego bakcyla

28.04.2013

www.starachowicka.pl

 

Młodzi, ambitni, z zapałem do pracy. Nie należą do żadnej partii ani ugrupowania. W większości nie osiągnęli nawet pełnoletności, a mimo to chcą działać społecznie. Młodzieżowi radni Wąchocka dali się poznać z organizacji imprez, ale mierzą zdecydowanie wyżej. Chcą mieć realny wpływ na sferę publiczną i być świadomym partnerem administracji.

 

Ich udział w szerszym dialogu zaczął się od konferencji "Szkoła i gmina jako przestrzeń aktywności obywatelskiej młodych ludzi", zorganizowanej przez Fundację "Civis Polonus", na której gościli w Warszawie. Tego typu działaniom sprzyja też gminny samorząd, który pomógł im w zorganizowaniu transportu. Udział w konferencji wziął również zastępca burmistrza. ...więcej

 

I kadencja MRG w Adamowie zainaugurowana

23.01.2014

www.adamow.pl

 

Pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Gminy Adamów była okazją do spotkania wielu ważnych i aktywnych osób w gmienie, w tym samorządów uczniowskich -piszemy o tym tu.

 

Do członków młodzieżowej rady kilka słów skierował Wójt Gminy, który pogratulował im wyboru ale także poprosił, by nie zawiedli zaufania swoich wyborców. „Przed nami nowy rozdział w historii i nowa karta w dziejach samorządności lokalnej w Gminie Adamów” - powiedział wójt. Wyraził on także głęboką nadzieję, że powołanie i działanie Młodzieżowej Rady Gminy zwiększy zainteresowanie młodzieży sprawami naszej gminy i pozytywnie wpłynie na kształtowanie postaw obywatelskich.  ...więcej 

 

Delegacja Zespołu Szkół z Adamowa po szkoleniu

27.05.2013

http://www.adamow.com.pl

 

Zespół Szkół im. Gen. Franciszka Kamińskiego w Adamowie relacjonuje, że podczas szkolenia inauguracyjnego w ramach projektu: „Młodzież ma wpływ. Model włączenia młodych ludzi do procesów podejmowania decyzji w szkole i społeczności lokalnej” uczestnicy z sześciu gmin wymienili się doświadczeniami w kwestii samorządności młodych, a także opracowali harmonogram prac. Efektem podjętych działań ma być stworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Adamów.  ...więcej

 

 

 

 

Relacja z Głogowa Małopolskiego

20.01.2014

www.radio.rzeszow.pl

 

"Działanie młodzieży nie musi opierać się tylko na tym, żeby organizować dyskoteki szkolne albo jakieś zabawy" mówili uczniowie z Gminy Głogów Małopolski  w relacji dla Radia Rzeszów. Opowiedzieli o debatach gminnych organizowanych przez młodzież i inicjatywach podejmowanych we współpracy z dyrektor szkoły.

 

Pani Dyrektor B. Grodecka stwierdziła: "Kiedy daliśmy im szersze pole do popisu okazało się, że mają całkiem fajne pomysły" - miło posłuchać i warto brać przykład! ...więcej (4min)

 

Józefów nad Wisłą cytuje kartę uczestnictwa młodzieży

23.05.2013

http://www.gminajozefow.pl

 

Gmina Józefów nad Wisłą przy okazji przystąpienia do projektu przypomniała cytat z preambuły Europejskiej Karty Uczestnictwa Młodych Ludzi w Życiu Lokalnym i Regionalnym: „Aktywne uczestnictwo młodych w decyzjach i przedsięwzięciach na szczeblu lokalnym  i regionalnym jest niezbędne, jeżeli chcemy budować społeczeństwa bardziej demokratyczne, bardziej solidarne i bardziej dostatnie.”  ...więcej

 

 

 

Demokratyczne wybory SU i opiekunów w SP w Chruślinie

25.09.2013

www.spchruslina.strefa.pl

 

Miło popatrzeć jak dzieci głosują na swoich przedstawicieli. W tle widać też gazetkę z prezentacjami kandydatów do organów Samorządu Uczniowskiego. Co ważne, uczniowie w drodze głosowania wybrali również na opiekunów samorządu uczniowskiego. Prawo wyboru opiekuna przysługuje uczniom w oparciu o art. 55 Ustawy o systemie oświaty. Cieszymy się, że projekt edukacyjny pt. "Tworzymy regulamin wyborów i działania organów samorządu uczniowskiego" okazał się przydatny. ...więcej

Gazeta Starachowicka o przystąpieniu do projektu

16.06.2013

http://www.starachowicka.pl

 

Gazeta Starachowicka informuje o przystapieniu gminy do projektu i relacjonuje, że delegacja Starachowic wzięła udział w trzydniowych warsztatach w podwarszawskich Falentach w dniach 17 - 19 maja br.; odbyło się spotkanie dyrektorów szkół i opiekunów Samorządu Uczniowskiego z Małgorzatą Szlęzak - zastępcą prezydenta, podczas którego ustalono zasady działania w projekcie oraz wyłoniono przedstawicieli szkół do Zespołu Projektowego.

 

Realizacja projektu pozwoli: wzmocnić działania Samorządów Uczniowskich we wszystkich 12 szkołach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Starachowice, powiązać działania Samorządu Uczniowskiego z działaniami Młodzieżowej Rady Miasta, zaktywizować młodzież w naszym mieście, przysposobić młodych ludzi do aktywnego życia społecznego, podnieść kompetencje i kreatywność opiekunów Samorządu Uczniowskiego ...więcej

 

 

7 działań, które rozwijają samorząd uczniowski

nr 11/127 2013

Hejnał Oświatowy
http://www.mcdn.nazwa.pl/old/hejnal/

 

Proponujemy, aby następujące działania stały się coroczną praktyką w Państwa szkole, by sprawić, że samorząd będzie rzeczywistą reprezentacją uczniów:

  1. Lekcje i dyskusje w klasach na temat samorządu uczniowskiego.
  2. Uaktualnianie przez ogół uczniów regulaminu działania samorządu uczniowskiego – co roku.
  3. Organizacja przejrzystych wyborów reprezentacji samorządu uczniowskiego
  4. Cykliczne, comiesięczne spotkania samorządu uczniowskiego z dyrekcją szkoły.
  5. Przeprowadzenie co roku min. dwóch konsultacji z uczniami dotyczących wybranych kwestii związanych z funkcjonowaniem szkoły.
  6. Organizacja dwóch debat ogólnoszkolnych na tematy interesujące uczniów i/lub ważne dla społeczności szkolnej.
  7. Wspieranie samorządu uczniowskiego w realizacji oddolnych działań wybranych przez uczniów w drodze konsultacji. opis tych działań...

Zdjęcia na stronie ZSO w Józefowie nad Wisłą

25.05.2013

http://zso-jozefow.internetdsl.pl

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących z Józefowa nad Wisłą prezentuje swoją galerię zdjęć ze szkolenia inaugurującego projekt „Młodzież ma wpływ. Model włączenia młodych ludzi do procesów podejmowania decyzji w szkole i społeczności lokalnej.” ...więcej

 

Debata międzyszkolna w Stąporkowie "Jak instytucje gminne mogą współpracować z młodzieżą?"

22.11.2013

www.staporkow.pl

 

W relacji z debaty na portalu gminy czytamy: To pierwsza, ale nie ostatnia debata i nie ostatnie przedsięwzięcie w zakresie inicjowania działań, wydarzeń mających na celu zwiększyć udział społeczeństwa w procesach decyzyjnych gminy.

 

- Cieszy mnie udział młodzieży w projekcie oraz widoczna zmiana w podejściu nauczycieli do aktywizacji młodych ludzi. To pozwala nie tylko na zapoznanie się z kompetencjami różnych instytucji, co przyda się młodym w ich dorosłym życiu, ale nade wszystko uczy kompetencji społecznych, szlifuje je i ułatwia funkcjonowanie na różnych płaszczyznach – mówi burmistrz Łukomska. ...więcej

Młodzieżowa Rada Gminy Józefów nad Wisłą: We wrześniu młodzi pójdą do urn

06.09.2013

http://opolelubelskie.naszemiasto.pl

 

Na ostatniej sesji Rada Gminy Józefów nad Wisłą podjęła uchwałę w sprawie powołania swojego młodszego odpowiednika – Młodzieżowej Rady Gminy, która będzie mogła opiniować niektóre pomysły władz gminy, składać wnioski i podpowiadać co warto zrobić.

 

- Skoro chcemy budować społeczeństwo bardziej demokratyczne, świadome swoich praw, ale i obowiązków z tym związanych, powinniśmy już od najmłodszych lat prowadzić edukację młodego człowieka – uzasadnia potrzebę powołania MRG Grzegorz Kapica, wójt gminy Józefów nad Wisłą. - Powinniśmy również włączać dzieci i młodzież w życie społeczne, aby oprócz wiedzy o przynależności społecznej i państwowej mogli aktywnie w nim uczestniczyć – dodaje. ...więcej

 

 

Z Lewisham do Wąchocka - wymieniali się doświadczeniami

11.11.2013

www.starachowicka.pl (Gazeta Starachowicka)

 

Gazeta Starachowicka relacjonuje, że na spotkaniu z uczestnikami projektu Anglicy przedstawili zadania, jakimi na co dzień zajmują się wraz ze swoimi podopiecznymi. Młodzi mają wpływ nie tylko na decyzje w sprawach dotyczących młodzieży, ale też całej społeczności lokalnej, chociażby planowanych przez władze Wielkiego Londynu cięciami wydatków w tamtejszej policji.  Goście z zagranicy podkreślali, że otrzymują ogromne wsparcie od urzędu w Lewisham, zwrócili uwagę przede wszystkim na otwartość we współpracy z młodzieżą oraz wspieranie ich odpowiednim budżetem i kadrami. ...więcej

 

ZSO w Józefowie nad Wisłą: 4 projekty w tym roku

12.09.2013

http://opolelubelskie.naszemiasto.pl

 

To będzie rekordowy rok szkolny w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Józefowie nad Wisłą. Szkoła porwała się na realizację aż czterech dużych projektów,  w tym projektu „Młodzież ma wpływ”. W jego ramach powstała Młodzieżowa Rada Gminy. Jak wielokrotnie podkreślały władze szkoły i gminy zależy im, aby włączyć młodzież w decydowanie o tym co dzieje się wokół nich.  ...więcej

Londyńczycy w Wąchocku

04.11.2013

www.tygodnik.net.pl (Portal Starachowicki)

 

Portal Starachowicki odnotował wizytę partnerów z Londynu w Wąchocku. My przy okazji chcielibyśmy podziękować zaangażowanym osobom z wszystkich sześciu gmin uczestniczących w projekcie za ich zaangażowanie, bo choć spotkanie mogło się odbyć tylko w jednej gminie, i wybraliśmy tą, w której  już działa Młodzieżowa Rada, to cenimy zaangażowanie wszystkich partnerów. ...więcej

Józefów nad Wisłą: Chcą mieć Młodzieżową Radę Gminy

27.05.2013

http://opolelubelskie.naszemiasto.pl

 

Jeszcze w tym roku w Józefowie nad Wisłą ma powstać Młodzieżowa Rada Gminy. To pomysł wójta, który chce mieć młodych doradców i jednocześnie kształcić przyszłych samorządowców.

 

- Utworzenie takiej rady jest celem tego projektu. Ale chodzi też o to aby rozwinąć samorządność wśród uczniów. A jednocześnie daje on możliwość pokazania, że na wsi młodzież też ma jakieś poglądy, ma pojęcie o samorządności i chce mieć wpływ na to co się dzieje w szkole czy gminie – mówi Joanna Suchowolak, dyrektor miejscowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących, która koordynuje całe przedsięwzięcie w gminie Józefów nad Wisłą. ...więcej

 

 

Co byś zrobił/a jako młodzieżowy burmistrz?

28.10.2013

www.facebook.com/MRGPiaseczno

 

Zainspirowani przykładem naszych partnerów z Londynu, młodzieżowi radni z Piaseczna wyobrażali sobie co by zrobili gdyby mieli takie uprawnienia.  Basia Smus powiedziała: "Gdybym została młodym burmistrzem, to zrobiłabym na terenie naszego pięknego miasta więcej parków i miejsc rozrywki dla młodzieży. Na pewno powstała by jakaś atrakcja w naszym Parku Chyliczkowskim. Oprócz tego zorganizowałabym szkolenia dla samorządów uczniowskich." 

 

No właśnie: szkolenia dla samorządów uczniowskich - w końcu to tam powinny kształtować się kompetencje społeczne wszystkich młodych Polaków. Wspierajmy samorzady uczniowskie! Zapraszamy do korzystania z portalu:  http://www.samorzaduczniowski.org.pl oraz ze scenariuszy lekcji i projektów edukacyjnych o samorządzie uczniowskim:  http://mlodziezmawplyw.org.pl/projekty-edukacyjne

 

 

Projekt Starachowice: Młodzież chce działać!

10.08.2013

http://projektstarachowice.pl

 

Chciałabym, aby głos młodzieży zaczął się liczyć, aby jasno i głośno mogli wyrazić swoje potrzeby, pomysły a także je realizować. Uważam, iż działalność młodzieży jest niezwykle istotna w aktywności obywatelskiej. Młodzi ludzie będący aktywni w inicjatywach społecznych wpływają na poprawę jakości życia wszystkich mieszkańców miasta. A nam jako władzom zależy, aby młodzi ludzie dobrze czuli się w swoim mieście, byli z nim związani i chętnie do niego wracali po skończonych studiach. - powiedziała na spotkaniu Małgorzata Szlęzak, zastępca prezydenta miasta.

 

To bardzo ważne żeby pokazywać młodym ludziom, że mają tutaj perspektywy rozwojowe i że jest tu po co wracać- mówi Anna Jaros. – To niesamowite że młodzież z sąsiednich gmin potrafiła połączyć siły w swoich działaniach i zaangażować w to władze samorządowe. Wspólnymi działaniami możemy dużo więcej. ...więcej

 

 

 

Spotkanie z przedstawicielami Rad Dzielnic z Warszawy

25.10.2013

www.edsm.pl

 

Europejski Domu Spotkań Młodzieży w Warszawie gościł przedstawicieli programu "Młody Burmistrz" z Londynu oraz liczną grupę przedstawicieli Młodzieżowych Rad Dzielnic (Białołęka, Bielany, Śródmieście, Wola) i Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy.

 

- Gdy słucham o waszych inicjatywach to jestem pod wrażeniem. Choć z tego co mówicie, wynika, że często brakuje Wam wsparcia. Dlatego chcę Wam powiedzieć, że moim zdaniem robicie kawał dobrej roboty! - powiedział warszawskim młodzieżowym radnym Malcolm Ball z Urzędu Dzielnicy Lewisham z Londynu, który zawodowo zajmuje się pracą z młodzieżą i na co dzień wspiera ekipę z programu "Młodzieżowy burmistrz"   ...więcej

O współpracy Starachowic i Wąchocka w projekcie

14.08.2013

http://tv.starachowice.pl

 

Podczas spotkania w Urzędzie Miasta Starachowice Anna Podzielna i Anna Joros przedstawicielki młodzieży przedstawiły pani Małgorzacie Szlęzak, zastępcy prezydenta miasta Starachowice i panu Sebastianowi Staniszewskiemu,  zastępcy burmistrza gminy Wąchock  wiele pomysłów wypracowanych wspólnie z rówieśnikami. Pierwszą akcją było nieformalne spotkanie, podczas którego zadecydowano o powołaniu Rzecznika Młodzieży. Zaplanowano już kolejne akcje m.in. spotkanie dla uczniów klas 3 szkół ponadgimnazjalnych, których celem będzie przedstawienie młodych przedsiębiorców, zapoznanie z pomysłami na prowadzenie firm oraz źródłami ich finansowania. Przedstawiciele Starachowic i Wąchocka zapewnili o swoim zaangażowaniu oraz poparciu dla działań młodzieży. ...więcej

Gmina Adamów na spotkaniu z londyńczykami

29.10.2013

http://www.adamow.eu/

 

Delegacje z sześciu gmin opowiedziały o swoich działaniach w projekcie. Każda z nich jest na innym etapie angażowania młodych ludzi w sprawy lokalnych społeczności, jedni mają już młodzieżowe rady gmin, w innych dopiero takie rady powstaną. Jednak dzięki udziałowi w projekcie „Młodzież ma wpływ” młodzi ludzie z sześciu polskich gmin otrzymali szansę na realny udział w życiu publicznym, na podejmowanie działań i tworzenie reguł reprezentowania rówieśników.

 

Spotkanie w tak doborowym towarzystwie było doskonałą okazją do podzielenia się ciekawymi doświadczeniami z aktywności obywatelskiej młodych ludzi. Może niektóre modele uda się przenieść na polską rzeczywistość. Kto wie? ...więcej

 

Starachowice - spotkania młodzieży z wice-prezydent miasta

11.08.2013

www.starachowicka.pl

 

W Gazecie Starachowickiej czytamy, że młodzież regularnie spotyka się z Małgorzatą Szlęzak - zastępcą prezydenta miasta. Wspólne działania młodzieży i władz Gminy wspiera Urszula Herbich - animator i coach z ramienia Fundacji Civis Polonus. Przyjeżdżając regularnie do Starachowic, dzieli się z nami swoim bogatym doświadczeniem i... pogodą ducha.

 

Działania w projekcie wspierają również wolontariusze z młodzieżowych starachowickich stowarzyszeń: JES Starachowice oraz Stowarzyszenie Projekt Starachowice. - Bardzo się cieszę, że takich spotkań - jak to z Panią Ulą i Panią Prezydent - jest coraz więcej. Nareszcie nasz głos jest brany pod uwagę, a dzięki projektowi będziemy mieli okazję zrobić dużo ważnych rzeczy na rzecz młodych ludzi w naszym mieście - mówi Mateusz Rojek, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Starachowice.' ...więcej

 

 

Spotkanie londyńczyków i uczestników projektu w Wąchocku

30.10.2013

http://wachock.pl

 

Młodzi ludzie razem z przedstawicielami władz gmin i szkół wspólnie prezentowali w Wąchocku swoje działania w ramach projektu "Młodzież ma wpływ." Jak widać na zdjęciach w artykule i galerii - jest dużo uśmiechu i satysfakcji ze współpracy, a jeszcze wiele działań przed nami.

 

Goście z Londynu komentowali, że są pod wrażeniem inicjatyw podejmowanych przez młodych ludzi z Adamowa, Głogowa Małopolskiego, Józefowa nad Wisłą, Starachowic, Stąporkowa i Wąchocka, opowiadali o tym, że w Londynie mają dużo więcej mechanizmów wsparcia dla działań młodzieżowych i cieszą się widząc, że w Polsce ludziom się chce działać pomimo różnych trudności. ...więcej

 

Gmina Starachowice przystąpiła do projektu "Młodzież ma wpływ"

04.06.2013

www.starachowice.eu

 

Projekt spowoduje powiązanie działań społeczności szkolnych z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady Miasta Starachowice, która następnie poprzez regularny kontakt z władzami miasta będzie przekazywała im stanowisko naszej młodzieży. Realizacja projektu pozwoli: wzmocnić działania Samorządów Uczniowskich we wszystkich 12 szkołach publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Starachowice, powiązać działania Samorządu Uczniowskiego z działaniami Młodzieżowej Rady Miasta, zaktywizować młodzież w naszym mieście, przysposobić młodych ludzi do aktywnego życia społecznego, podnieść kompetencje i kreatywność opiekunów Samorządu Uczniowskiego, Gmina Starachowice uzyska doświadczenie w realizacji projektów z grantów szwajcarskich. ...więcej

 

 

Debata szkolna na temat zachowania w SP w Krasnej

24.10.2013

http://pspkrasna.szkolnastrona.pl

 

Debata na temat „Czy wszyscy uczniowie szkoły znają zasady dobrego zachowania?" odbyła się 24.10.2013 w SP w Krasnej. W panelu dyskusyjnym wzięli udział przedstawiciele klas IV-VI, dyrektor, opiekun Samorządu Uczniowskiego oraz gościnnie klasa I z wychowawcą.

 

Uczniowie rozmawiali na temat tego, co wpływa na złe zachowanie. Podali również cechy człowieka dobrze wychowanego oraz uznali, że w szkole potrzebny jest Kodeks Postępowania Ucznia. Prowadząca debatę Julia Sykuła podsumowała, że sposób podejmowania decyzji, organizacja spotkań z dorosłymi to praktyczna nauka odpowiedzialności i zaangażowania. Stwarza to okazję do kształtowania postawy życzliwości, uczciwości, odpowiedzialności i zaradności. Młodzież zastanawiała się również nad tym, co może być skuteczną metodą poprawy zachowania.. ...więcej

 

Młodzież ma wpływ w świętokrzyskim

26.07.2013

http://pio.wrota-swietokrzyskie.pl

 

Portal Wrota Świętokrzyskie pisze: "W projekcie bierze udział sześć gmin, w tym trzy z naszego regionu. W tych gminach nauczyciele i przedstawiciele lokalnych instytucji będę się starać wchodzić w dialog z młodzieżą by rozwijać umiejętności tj. komunikacja, współpraca, wrażliwość na potrzeby innych, podejmowanie działań, tworzenie reguł, reprezentowanie rówieśników czy współdecydowanie o wspólnych kwestiach." ...więcej

 

Londyńczycy z wizytą w Wąchocku. Opowiadali o swoich codziennych zajęciach i zwiedzali okolicę.

27.10.2013

www.echodnia.eu

 

- Działamy najaktywniej i dlatego zostaliśmy wybrani jako gospodarze spotkania wszystkich grup biorących udział w projekcie – wyjaśnia Sebastian Staniszewski, zastępca burmistrza Wąchocka. 

 

W spotkaniu wzieli udział przedstawiciele władz, nauczyciele i delegacje młodych aktywnych ludzi z Adamowa w województwie lubelskim, Józefowa nad Wisłą, Stąporkowa, Starachowic, Głogowa Małopolskiego i oczywiście Wąchocka.

 

Gośćmi specjalnymi była sześcioosobowa delegacja z Londynu: Yessica Catley i Alice Schweigert członkinie grupy doradców młodzieżowego burmistrza Lewisham, Christopher Membu, stażysta w urzędzie dzielnicy Lewisham, Malcom Ball i Alan Wright – pracownicy urzędu dzielnicy zajmujący się wspieraniem działań młodzieży oraz dr Kalbir Shukra z Uniwersytetu Londyńskiego. ...więcej

 

 

Gmina Głogów Małopolski o majowym szkoleniu

23.05.2013

http://um.glogow.linuxpl.info/

 

Podczas trzydniowych zajęć warsztatowych i konferencji zorganizowanych przez Fundację „Civis Polonus” uczestnicy stworzyli kompleksowy pakiet działań nastawionych na kształtowanie kompetencji obywatelskich i społecznych uczniów. Szkolenie było świetną okazją do wymiany doświadczeń oraz wzajemnych inspiracji do działania. ...więcej

 

Kwartalnik Trzeci Sektor: Relacja o partycypacji młodzieży w Londynie.

21.10.2013

www.isp.org.pl

 

Kwartalnik Trzeci Sektor nr 30 publikuje artykuł Anny Kordasiewicz z Fundacji pole Dialogu i zespołu projektu "Młodzież ma wpływ" pt. "Partycypacja obywatelska młodzieży w dzielnicy Lewisham w Londynie – relacja z wizyty studyjnej". Zachęcamy do zakupu kwartalnika i przeczytania tej interesującej relacji. A o naszych brytyjskich partnerach można się też więcej dowiedzieć na portalu www.mlodziezmawplyw.org.pl

 

Kibicujemy też zmianom w szacie graficznej pisma, które od lat wspiera profesjonalizację trzeciego sektora, wskazując jednocześnie potrzebę społecznego zakorzenienia organizacji i kultywowania obywatelskiego etosu pozarządowej aktywności. Zgadzamy się, że profesjonalizacja i społeczne zakorzenienie organizacji pozarządowych to nie alternatywa, ale dwa konieczne warunki i zarazem kierunki rozwoju trzeciego sektora.   ...więcej

 

 

 

 

W sześciu gminach w południowo-wschodniej Polsce rusza projekt „Młodzież ma wpływ”

25.07.2013

www.ngo.pl

 

Pracując w obszarze edukacji obywatelskiej i partycypacji młodzieżowej zauważyliśmy, że często szkoły animując samorządy uczniowskie nie zachęcają ich do współpracy z instytucjami gminnymi. Z kolei młodzieżowe rady gmin napotykają na brak wsparcia ze strony szkół. Stąd wziął się pomysł na projekt, w ramach którego wypracujemy całościowy model zwiększania partycypacji obywatelskiej młodzieży na poziomie lokalnym. . ...więcej

 

Wąchock w Serocku, Londyn w Wąchocku

15.10.2013

www.echodnia.eu

 

Echo dnia relacjonuje, że uczestnicy z Wąchocka na szkoleniu dowiedzieli się jak zaplanować dobrą debatę, na jakie przykładowe tematy można debatować z młodzieżą oraz jak ważne jest organizowanie takich spotkań z młodzieżą, zarówno szkolnych jak i gminnych. Drugi dzień szkolenia był poświęcony w całości konsultacjom społecznym

 

My pamietamy aktywny udział w szkoleniun wice burmistrza Wąchocka, Sebastiana Staniszewskiego, który wspólnie z młodymi ludzmi i nauczycielami wspinał się po drabinie by zilustrować różne poziomy współpracy z młodzieżą - od manipulacji do współdecydowania. ...więcej

 

 

Starachowice przystępują do projektu

28.05.2013

http://wirtualnestarachowice.pl/

 

Krótka relacja uczestniczki majowego szkolenia wprowadzającego w Falentach o przystąpieniu Gminy Starachowice do projektu w celu wypracowania, wdrożenia i upowszechniania modelu uczestnictwa młodych ludzi w procesach podejmowania decyzji na terenie szkoły i społeczności lokalnych. ...więcej 

 

Wójt Adamowa daje młodym zielone światło

16.10.2013

http://adamow.eu/

 

"Udział w projekcie traktuję jako inwestycję w przyszłość, w przyszłość młodego pokolenia i gminy” – mówi Wójt Gminy Adamów – Sławomir Skwarek, który zdecydował się zainicjować powołanie Młodzieżowej Rady Gminy w Adamowie i zaplanował cykliczne, comiesięczne spotkania z przedstawicielami młodzieży. Plany te pomaga realizować gminna koordynatorka projektu, Marta Domańska z Urzędu Gminy.

 

Wójt również aktywnie uczestniczył w dwóch szkoleniach organizowanych w ramach projektu "Młodzież ma wpływ" i swoim zaangażowaniem dawał przykład otwartości na współpracę i poważnego traktowania młodych ludzi. O tym, co najbardziej podobało się uczestnikom szkolenia przeczytacie w ich relacji na stronie gminy. ...więcej

 

Gmina Wąchock gotowa do współpracy

06.06.2013

www.wachock.pl

 

Na stronie Gminy Wąchock czytamy: "Mamy nadzieję, że poprzez realizację projektu uda nam się zaangażować młodzież w działalność obywatelską, we współdecydowanie o tym co się dzieje w naszej małej ojczyźnie." My też liczymy na owocną współpracę z Gminą Wąchock i pozdrawiamy wszystkie osoby zaangażowane w realizację projektu "Młodzież ma wpływ". Jak widać na zdjęciach, zaczeliśmy w sympatycznej atmosferze.  ...więcej

 

Jak możemy działać razem? Ciekawe lekcje

13.09.2013

www.zpowachock.edu.pl

 

W czwartek 12 września w szkole podstawowej w Wąchocku odbyły się ciekawe lekcje. Szkołę odwiedziła opiekunka projektu "Młodzież ma wpływ" pani Joanna Michnicka reprezentująca warszawską Fundację Civis Polonus wraz z Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta Anną Podzielną. Panie poprowadziły zajęcia metodą warsztatową podczas których uczniowie z klasy VI poznawali cele pracy samorzadu szkolnego, wspólnie zastanawiali się co sami mogliby zmienić w otaczającej ich szkolnej rzeczywistości.

 

Uczniowie z klas IV - VI w ramach lekcji wychowawczych poznawali cele pracy samorządu klasowego, samorządu szkolnego, utrwalali wiedzę o prawach i obowiązkach ucznia. Zajęcia pomocne będą w przygotowaniu się kandydatów do wyborów samorządu szkolnego. W najbliższy wtorek na apelu nastąpi prezentacja kandydatów, a w piątek 20 września odbędą sie demokratyczne wybory. ...więcej

 

Starachowice i Wąchock dają przykład współpracy

21.08.2013

www.youtube.com, kanał: umstarachowice

 

Starachowice i Wąchock dają przykład współpracy i wymiany doświadczeń we wspieraniu społecznego zaangażowania młodych ludzi. Przedstawiciele władz tych dwóch gmin - Małgorzata Szlęzak, zastępca prezydenta miasta Starachowice i Sebastian Staniszewski, zastępca burmistrza gminy Wąchock - spotkali się 06.08.2013 razem z przedstawicielami młodzieży - Anną Podzielną, przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miejskiej Wąchocka oraz Anną Jaros, wiceprezeską Stowarzyszenia Projekt Starachowice.  

 

Gmina Starachowice przygotowuje konsultacje społeczne w których, weźmie udział młodzież, wypracowując i składając własny wniosek do projektu budżetu na 2014 rok. Również przewidziane jest zaangażowanie młodzieży przy funkcjonowaniu budżetu obywatelskiego, który jak wszystko na to wskazuje, będzie obowiązywał w Starachowicach od 2015 roku. ...więcej na video

 

Lekcje o Młodzieżowej Radzie w SP w Parszowie

15.06.2013

http://spparszow.edupage.org

 

Kolejny przykład, że już w podstawówce uczniowie mogą mieć własne pomysły na działania społeczne i interesowac sie samorządem lokalnym. Anna Podzielna jako radna Młodzieżowej Rady Miejskiej przeprowadziła w SP w Parszowie lekcje na temat Młodzieżowych Rad oraz samorządu szkolnego - na podstawie scenariuszy z Fundacji Civis Polonus. Społeczność uczniowska miała możliwość dowiedzieć się, czym zajmuje się gość, na czym polega jej praca. Zostały też poruszone plany ulepszające funkcjonowanie uczniów w swojej szkole i miejscowości. ...więcej

 

Fundacja Pole Dialogu o projekcie

01.02.2013

www.poledialogu.org.pl

 

Fundacja Pole Dialogu, która współtworzy projekt 'Młodzież ma wpływ' pisze: 'Uważamy, że rola młodych ludzi w decyzjach dotyczących ich najbliższego otoczenia – szkoły, osiedla, wsi czy miasta – jest zbyt mała, nie postrzega się ich jako partnerów. Dlatego celem projektu „Młodzież ma wpływ” jest zwiększenie roli młodzieży w społecznościach lokalnych.'. ...więcej