Młodzi doradcy burmistrz Staporkowa zaczynają swoją działalność

18.03.2013

www.staporkow.pl

 

Ciekawa relacja z konferencji inaugurującej projekt: Stoję na stanowisku, że młodzieżowe rady mają funkcjonować jako ciała doradcze i mieć swój aktywny udział w procesie podejmowania decyzji, co da im poczucie mocy sprawczej, ale też nie pozostanie bez wpływy na poziom ich kompetencji społecznych, które są przecież tak bardzo pożądane na każdym etapie dorosłego życia – mówiła podczas panelu dyskusyjnego burmistrz Dorota Łukomska, co wywołało wielki aplauz nie tylko u młodzieży, która odczuła wsparcie i zrozumienie dla ich potrzeb, ale też od prelegentów, którzy właśnie takie kierunki działań wskazywali za najbardziej pożądane. ...więcej