Poznajemy prawa i obowiązki ucznia

Scenariusz lekcji dla szkół podstawowych

Katarzyna Karwacka

marzec, 2013

7 stron (204 KB)

Pobierz plik

 
Osiągnięcia ucznia. Uczeń:
 • charakteryzuje życie szkolnej społeczności
 • rozumie potrzebę ustalania praw i obowiązków
 • potrafi wymienić prawa i obowiązki ucznia
 • wie, w którym dokumencie szkolnych zapisane są ich prawa i obowiązki

Moje uprawnienia jako ucznia

Scenariusz lekcji dla szkół gimnazjalnych

Piotr Sienkiewicz

marzec, 2013

9 stron (234 KB)

Pobierz plik

 

Na tej lekcji uczniowie uczą się:
 • jakie są uprawnienia ucznia
 • na podstawie jakich dokumentów formułowane są uprawnienia ucznia 
 • rozumieć różnicę między prawami człowieka/dziecka a uprawnieniami ucznia
 • analizować przyczyny trudności w korzystaniu ze swoich uprawnień i zwiększają świadomość jak reagować na takie sytuacje.

Jak korzystać z praw aby osiągnąć sukces?

Scenariusz lekcji dla szkół ponadgimnazjalnych

Piotr Sienkiewicz

marzec, 2013

5 stron (234 KB)

Pobierz plik

 

Po lekcji uczniowie:
 • potrafią wymienić prawa ucznia 
 • wiedzą na podstawie jakich dokumentów formułowane są uprawnienia ucznia 
 • rozumieją, że uprawnienia ucznia dają im możliwość udziału w procesie podejmowania przez dorosłych decyzji dotyczących szkoły.

Rządzenie, wpływ? Czym jest samorząd uczniowski?

Scenariusz lekcji dla szkoły podstawowej

Katarzyna Karwacka

marzec, 2013

8 stron (587 KB)

Pobierz plik

 

Cel zajęć:
 • Zrozumienie przez uczniów pojęcia samorządu uczniowskiego oraz jego roli.
 • Zachęcenie uczniów do zainteresowania się tematyką aktywności w szkole.
Osiągnięcia ucznia. Uczeń:
 • Rozumie, czym jest samorząd uczniowski
 • Rozumie oraz wymienia poszczególne role istnienia i działalności samorządu uczniowskiego
 • Podaje przykłady działalności samorządu uczniowskiego.

Każdy z nas jest w samorządzie uczniowskim.

Scenariusz lekcji dla szkół gimnazjalnych

Katarzyna Karwacka

marzec, 2013

4 strony (198 KB)

Pobierz plik

 

Cel zajęć:
 • Zrozumienie przez uczniów pojęcia samorządu uczniowskiego oraz jego roli.
 • Zachęcenie uczniów do zainteresowania się tematyką aktywności w szkole.
Osiągnięcia ucznia. Uczeń:
 • Charakteryzuje życie szkolnej społeczności,
 • Rozumie, czym jest samorząd uczniowski,
  • Rozumie oraz wymienia poszczególne role istnienia i działalności samorządu uczniowskiego,
  • Podaje przykłady działalności samorządu uczniowskiego.

UWAGA: na tej lekcji uczniowie zgłaszją pomysły, które mogą być wykorzystane przy aktualizacji/ulepszaniu regulaminu samorządu uczniowskiego.

Co to jest Młodzieżowa Rada Gminy ?

Scenariusz lekcji dla szkoły gimnazjalnej

Joanna Pietrasik, Monika Szaniawska

marzec, 2013

3 strony (200 KB)

Pobierz plik

 

Cele lekcji:
 • Uczniowie dowiedzą się po co powstaje i będzie działała Młodzieżowa Rada Gminy w społeczności
 • Uczniowie zdobędą doświadczenie namysłu nad przyszłością Gminy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co to jest Młodzieżowa Rada Gminy?

Scenariusz lekcji dla szkoły podstawowej

Joanna Pietrasik, Monika Szaniawska

marzec, 2013

5 stron (217 KB)

Pobierz plik

 

Cele lekcji:
 • Uczniowie dowiedzą się po co powstaje i będzie działała Młodzieżowa Rada Gminy w społeczności
 • Uczniowie zdobędą doświadczenie namysłu nad przyszłością Gminy.

Istota samorządności uczniowskiej

Scenariusz lekcji dla szkół ponadgimnazjalnych

Olga Napiontek

marzec, 2013

4 strony (202 KB)

Pobierz plik

 
Proponujemy, by na początku roku szkolnego każda klasa na godzinie wychowawczej przemyślała  w jaki sposób mają działać organy samorządu uczniowskiego w waszej szkole. W tym celu w czasie lekcji uczniowie muszą zrozumieć czym jest ten samorząd (definicja pojęcia) i jakie ma uprawnienia (nadane przez ustawę).
Uwaga: realizacja tej lekcji może być powiązana ze scenariuszem projektu dotyczącego uchwalania regulaminu wybierania i działania organów SU.

Konsultacje społeczne na temat działalności biblioteki publicznej

Scenariusz lekcji dla szkoły ponadgimnazjalnej

Joanna Pietrasik, Monika Szaniawska

marzec, 2013

4 strony (211 KB)

Pobierz plik

 

Cele lekcji:
 • Uczniowie dowiedzą czym są konsultacje społeczne i po co się je przeprowadza
 • Uczniowie poddadzą refleksji i dyskusji rolę i zadania Publicznej Biblioteki w Gminie
 • Uczniowie wezmą udział w procesie prowadzenia konsultacji społecznych na temat działalności Biblioteki w Gminie.
  UWAGA: Lekcja może być przygotowaniem do szkolnej lub gminnej debaty nt biblioteki organizowanej w ramach projektu edukacyjnego, do którego zapewniamy scenariusz.