Tworzymy regulamin wyborów i działania organów SU

Projekt edukacyjny dla szkół ponadgimnazjalnych

Olga Napiontek

marzec, 2013

10 stron (247 KB)

Pobierz plik

 

 

Cel:
Ustalenie przez uczniów zadań i sposobu pracy samorządu uczniowskiego poprzez stworzenie regulaminu działania i wybierania organów Samorządu Uczniowskiego.
 
Uczniowie:
 • uczą się zabierać głos w sprawach wspólnych, w tym przypadku dzięki dyskusji o tym, jacy mają być kandydaci i w jaki sposób mają reprezentować samorząd
 • doświadczają podmiotowego traktowania, dzięki włączeniu wszystkich uczniów w proces namysłu nad regulaminem.
 • dowiadują się, w jaki sposób tworzone jest prawo i reguły
 • zyskują przekonanie, że w społeczeństwie demokratycznym prawo służyć ma tym, których sprawy reguluje.
 • zyskują wiarę, że samorząd w naszej szkole jest faktycznie oparty na regułach stworzonych przez uczniów, co buduje autorytet tej instytucji. 

Tworzymy regulamin wyborów i działania organów samorządu uczniowskiego

Projekt edukacyjny dla szkół podstawowych

Katarzyna Karwacka

marzec, 2013

27 stron (342 KB)

Pobierz plik

 
Cele ogólne projektu:
Stworzenie przez uczniów regulaminu wyborów i działania organów Samorządu Uczniowskiego.
 
Produkty końcowe projektu: 
1. Regulamin wyborów i działania organów Samorządu Uczniowskiego
2. Konsultacje przygotowanych regulaminów z całą społecznością szkolną
3. Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu regulaminu

UWAGA: projekt przygotowuje również do spotkań z dyrekcją szkoły.
Lekcje wychowawcze nt samorządu uczniowskiego realizowane przez wszytskich wychowawców we wszystkich klasach (wg odzielnego scenariusza) stanowią cenną bazę do realizacji tego projektu. 
 
 
 
 
 
 
 

Wybieramy przedstawicieli do Młodzieżowej Rady Gminy

Projekt edukacyjny dla szkół ponadgimnazjalnych

Joanna Pietrasik, Monika Szaniawska

marzec, 2013

26 stron (732 KB)

Pobierz plik

 

Cele:

 • Uczniowie zdobędą doświadczenie pracy zespołowej przy organizacji wyborów do Młodzieżowej Rady w szkole
 • Uczniowie zorganizują debatę na temat istoty działania w społeczności Młodzieżowej Rady Gminy
 • Uczniowie zaprojektują ramy prowadzenia kampanii wyborczej kandydatów na młodzieżowych radnych
 • Uczniowie zrealizują wybory w postaci prac szkolnej komisji wyborczej w szkole

Szukam – znajduję – rozwiązuję.

Projekt edukacyjny dla szkół ponadgimnazjalnych

Piotr Sienkiewicz

marzec, 2013

31 stron (171 MB)

Pobierz plik

 
 

Cele projektu:

 • wypracowanie metod zdobywania informacji o problemach i potrzebach uczniów
 • zdiagnozowanie potrzeb i problemów  uczniów
 • wypracowanie propozycji rozwiązania lub zaspokojenia wybranych problemów i/lub potrzeb 
 
 
Produkty końcowe projektu:

1. Przeprowadzenie warsztatów konsultacyjnych

2. Stworzenie grupy szkolnych liderów zmian

3. Przeprowadzenie badania opinii uczniów (ściana potrzeb i problemów)

4. Przeprowadzenie debaty szkolnej

5. Nawiązanie współpracy  z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną

 

 

 
 
 
 

Debata z mieszkańcami na temat działalności Biblioteki Publicznej w Gminie


Projekt edukacyjny dla szkół ponadgimnazjalnych

Joanna Pietrasik, Monika Szaniawska

marzec, 2013

25 stron (372 KB)

Pobierz plik

 

Cele:

 • Uczniowie zdobędą doświadczenie pracy zespołowej przy organizacji debaty z mieszkańcami na temat roli i zadań Publicznej Biblioteki Gminnej
 • Uczniowie zorganizują debatę z mieszkańcami na temat działalności Publicznej Biblioteki Gminnej
 • Uczniowie wezmą udział w procesie prowadzenia konsultacji społecznych na temat działalności Biblioteki w Gminie

Na tropie potrzeb i problemów

Projekt edukacyjny dla szkół podstawowych

Piotr Sienkiewicz

marzec, 2013

25 stron (453 KB)

Pobierz plik

 
Projekt ma na celu kształtowanie u uczniów umiejętności konstruktywnego uczestnictwa w działaniach społeczności lokalnej/szkolnej.

Projekt pokazuje krok po kroku jak zorganizować z uczniami następujące działania:
1. Warsztaty konsultacyjne
2. Badania ankietowe opinii uczniów
3. Konkurs nt. potrzeb i problemów młodych ludzi
4. Debata szkolna
5. Wystawa nt. Młodzieżowej Rady Gminy
6. Spotkania z dyrektorem szkoły i Radą Pedagogiczną