partnerzy projektu


 

Fundacja Pole Dialogu

 

Fundację Pole Dialogu założyliśmy po to, aby wspierać udział obywateli w życiu publicznym oraz tworzyć narzędzia rzetelnych konsultacji społecznych i dialogu obywatelskiego. Jesteśmy socjologami i bliskie jest nam hasło społecznej odpowiedzialności nauk społecznych. Staramy się wykorzystywać wiedzę akademicką dla dobra obywateli, społeczeństwa i jego instytucji. Współpracujemy z administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi i społecznościami lokalnymi oddając im to co zgromadziliśmy w czasie pracy naukowej.

 

Wartości towarzyszące nam w codziennej pracy to wiedza, dialog, otwartość, pomysłowość i profesjonalizm. Sięgamy po nie prowadząc zajęcia i szkolenia, realizując badania społeczne, wspierając procesy konsultacji społecznych, diagnozy lokalnej i tworzenia budżetów obywatelskich oraz animując współpracę miedzy instytucjami i obywatelami. Naszej pracy z młodzieżą towarzyszy przekonanie o konieczności prowadzenia "edukacji obywatelskiej w działaniu" czyli tworzenia warunków dla realnej partycypacji młodzieży aby doświadczenie to przełożyło się na późniejsze obywatelskie zaangażowanie.

 

W projekcie „Młodzież ma wpływ!” Fundacja Pole Dialogu wspiera Fundację Civis Polonus na wszystkich etapach działań. W szczególności Fundacja Pole Dialogu zajmuje się pracami obejmującymi rozpoznanie stanu wiedzy na temat partycypacji młodzieży oraz koordynuje następujące działania:

 

  • Wizyta studyjna w brytyjskich instytucjach zajmujących się partycypacją młodzieży;
  • Koordynacja działań PR-owych;
  • Publikacja serii artykułów prasowych;
  • Przygotowanie publikacji naukowej (wydanie drukowane) na temat roli aktywności obywatelskiej młodzieży w demokracji;
  • Wizyta studyjna partnera brytyjskiego w Polsce;
  • Publikacja końcowa (PDF) zawierająca scenariusze lekcji i projektów edukacyjnych oraz dobre praktyki ich realizacji, kompendium dla władz lokalnych i nauczycieli w formie instruktażowej.

 

Reprezentanci Fundacji Pole Dialogu zaangażowani w realizację projektu to:
Anna Kordasiewicz, Przemysław Sadura i Marta Olejnik.

 

Kontakt:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

http://www.poledialogu.org.pl/

Facebook: https://www.facebook.com/poledialogu

 

 

 


 

Centre for Lifelong Learning and Community Engagement (CLLCE) Goldsmiths College, University of London

 

Ośrodek CLLCE jest dynamiczną jednostką naukowo-badawczą w ramach Goldsmiths College, jednego ze słynnych college’ów na wiodącym brytyjskim uniwersytecie. Jest wyjątkiem wśród innych prestiżowych jednostek Uniwersytetu Londyńskiego przez wzgląd na swoje położenie w niezamożnej dzielnicy Lewisham. Cechy charakterystyczne CLLCE to zaangażowanie w sprawy lokalne poprzez łączenie badań  z działaniami na rzecz społeczności lokalnej. Praca dydaktyczna CLLCE dotyczy terapii, pracy socjalnej i studiów nad społecznościami lokalnymi. CLLCE posiada wieloletnie doświadczenie we współorganizacji, badaniu i ewaluacji praktyk włączania młodzieży w procesy decyzyjne na poziomie lokalnym.

 

W naszej współpracy korzystamy przede wszystkim z doświadczenia CLLCE w aktywizacji młodzieży w Londynie  we współpracy z organizacjami pozarządowymi, tj. Young Mayor Project w Lewisham (Projekt  ‘Młodzieżowy Burmistrz’)

 

W projekcie „Młodzież ma wpływ” wkład CLLCE polega na dzieleniu się doświadczeniem z uczestnikami projektu poprzez wystąpienia na konferencji inaugurującej i konferencji kończącej projekt oraz teksty w publikacjach projektowych, a także na  wsparciu doradczym dla Fundacji Civis Polonus i Fundacji Pole Dialogu, które zajmują się koordynacją i wdrożeniem projektu. Wsparcie doradcze polega na dzieleniu się doświadczeniem podczas spotkań zespołu oraz wizyty studyjnej polskich partnerów w Londynie i wizyty partnera brytyjskiego w Polsce.

 

Z ramienia CLLCE  w projekt zaangażowana jest dr Kalbir Shukra.
Więcej informacji o CLLCE na: www.gold.ac.uk/cllce/